Çevre Politikamız

ANADOLU FLYGT Kalite Politikası;
*Müşteri isteklerini tam olarak belirlemek ve müşteriye maliyet düşürücü çözümler üreterek ihtiyaca en uygun ürünün, kalite, fiyat, temin ve servis sürelerine uygun şekilde tutarak müşteri memnuniyetini maksimum düzeyde sağlamak.
*Ürün teslimi ve teslim sonrası servis konularında Kalite Yönetim Sistemine bağlı olarak planlı çalışma ve eğitimler sonucunda sürekli gelişimi sağlamak.
*İşçi sağlığı ve iş güvenliği ve çevre kurallarına uygun bir çalışma ortamı sağlayarak iş kazaları ve meslek hastalıklarını minimum düzeyde tutmak
*Karlılık düzeyimizi hedeflenen düzeye getirmek ve sürekliliğini sağlamak.
*İşletme performansını maksimum düzeye getirmek ve sürekliliğini sağlamak. *Tüm kaynaklarımızı verimli bir şekilde kullanarak, müşterilerimize sorunsuz ve en iyi kalitede ürün ve hizmet sunmak.
*Firma Kalite hedeflerine ulaşmak için her alanda sürekli iyileştirme ve geliştirme çalışmaları ile beraber, uluslararası Kalite Yönetim Sistem Standardı olan TS EN ISO 9001:2008'e göre sistemimizi devam ettirmek.

ANADOLU FLYGT İş Sağlığı ve Güvenliği ve Çevre Politikası;
*İSG ve Çevre Yönetim Sistemi çerçevesinde kişisel yaralanma, hayat kaybı, sağlığa ve mülke gelebilecek zarar ve çevrenin tahrip edilmesini önlemek,
*İSG ve Çevre kapsamında Tüm operasyonel faaliyetleri etkin bir şekilde kontrol edebilmek.
*Ulusal ve uluslararası kural ve uygulamalara uygun olarak proseslerin emniyetli işletilmesini sağlamak,
*Kazaları analiz edip kök nedenlerini belirleyerek ve prosedürlerin geliştirilmesini sağlayarak, operasyonel gelişimin devamlılığı ile “Sıfır Kaza” hedefine ulaşmak,
*"Sağlık ve emniyet kurallarına uyulmasını sağlayarak, fiziki yaralanmayı ve can" kaybını önlemek, amacıyla personeli eğitmek,
*Ekipmanların ve donanımın teknik ve operasyonel etkinliğini mümkün olan en üst seviyede tutmak, bu ekipman ve donanımı kullanacak personele sürekli ve planlı eğitimler düzenlemek, Ekipman ve Donanımın Planlı Bakım Programı çerçevesinde düzenli olarak kontrol edilmesini sağlamak,
*Yönetimin performansını değerlendirmek ve sistemi sürekli geliştirerek standartları en üst seviyede tutmak,
*Tanımlanmış olan tüm risklere karşı gerekli önlemleri almak, alınan önlemleri değerlendirmek ve gerekli değişiklikleri yapmak,
*Acil Durum Planını oluşturmak ve gerekli insan kaynağını (Acil Durum Grubu, Acil Müdahale Ekibi, Yangın Ekibi, İlk yardım Ekibi, Arama Kurtarma Ekibi, Kontrol Merkezi Ekibi) ve diğer donanımları devamlı olarak hazır bulundurmak, revize etmek ve planlı/plansız tatbikatlar yapmak, tüm personelin tatbikatlara fiilen katılımını sağlamak,
*Çalışanlarımızın eğitim ihtiyaçlarını karşılamak, işçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili sorumluluklarını ileterek alınacak kararlara aktif katılımlarını sağlamak,
*Yasal yükümlülüklerimize, yürürlükteki İSG mevzuatlarına uymak, ISG mevzuatlarını bünyemizde eksiksiz uygulayacak ve takibini yapacak bir ISG uzmanıyla çalışmak,
*Çevreyi gelecek nesillerden ödünç aldığının bilinciyle, üretimin her aşamasında ISO 14001:2005 gerekliliklerini uygulamak ve faaliyetini buna göre sürdürmek
*Çevre ile ilgili belirlenen hedeflere uymayı ve bunun için gereken kaynakları devreye alarak ISO 14001:2005'in sürekliliğinin sağlanmasını öncelikli bir görev kabul etmek.