Üçüncül Filtrasyon

Leopold® Üçüncül Granüler Ortam Filtre Sistemleri

Leopold® FilterWorx® kontrolleri bulunan Leopold® üçüncül granüler ortam filtre sistemleri, suyu cazibeyle aşağı doğru granüler ortamdan yüksek bir hızda geçirerek, askıda katı maddeleri sudan gideriler.

Normal Filtre Döngüsü

Askıdaki partiküller, suyun cazibeyle aşağı doğru granüler ortamdan yüksek bir hızda geçirilmesiyle sudan çıkarılırlar. Katı maddeler, granüler materyalin derinliği içinde çıkarılır. Filtre edilen su, bir alt dren sisteminden geçirilerek filtreden çıkarılır.

 

Normal Geri Yıkama Döngüsü

Filtre ortamının temizlenmesi, ortama bağlı olarak ya tam yatak akışkanlaştırmalı ya da alt-akışkanlaştırmalı bir akış yukarı suyla yıkama ile yapılır. Havayla temizleme, ortam yatağındaki daha güçlü kesme kuvvetlerinden ve boşluklar arasındaki aşınmadan dolayı çok iyi temizlik sağlar. Filtre yatağının üzerindeki su hacmi artarak, atık kanalının hemen üzerine gelir. Kir, ortamdan çıkarılır ve yıkanarak götürülür, yukarı doğru olan akışla suyun yüzeyine itilir ve su taşması ile yakalanarak atık kanalına gönderilir. Kirli geri yıkama suyu geri kazanılmak üzere filtreden çıkarılır.