Hidrolik Bölümler

Hidrolik Bölüm 5000 
Yüksek krom veya poliüretandan üretilen, ağır görevlere uygun üç vanalı çark. Astarlı ayrık sarmal pompa mahfazası, sarmal astarların kolay yerleştirilmesine olanak sağlar.

Hidrolik Bölüm B  
B pompaları, zorlu çalışma koşulları için bir çark ile teçhiz edilmiştir. Aşındırıcı ortamlar ve zorlu çalışma koşulları için ayarlanabilir difüzörlü ve elekli açık veya yarı açık çoklu vanalı çark.
Hidrolik Bölüm C  
C pompaları, santrifüj esasına göre çalışan, tek veya çok kanallı bir çark ile teçhiz edilmiştir. Kanalın şekli ve büyüklüğü, tıkanmayı minimuma indirir ve böylelikle, pompanın, büyük katı partiküller içeren atık sular için ideal olmasını sağlar.
Hidrolik Bölüm D  
D tipi pompalarda vorteks çark bulunur. Pompalama, çarkın hızla dönen bir vorteks etkisine neden olmasından ve bunun sonucunda da sıvıda basınç artışı olmasından kaynaklanır. Böylelikle, sıvı içindeki partiküllerin çoğu çark ile asla temas etmezler ve bu şekilde de aşınma en aza iner. D tipi pompalar, esas olarak ufak veya büyük katı partiküller içeren atık su ve çamur için kullanılır.
Hidrolik Bölüm F  
F pompalarının, sertleştirilmiş kesici kenarları bulunan açık, S biçimli bir çarkı vardır. Girişte kesici bir parça bulunur. Bu parça, çark ile birlikte, uzun lifli materyalleri, pompaya girmeden önce doğrar. Katı nesnelerin neden olabileceği hasar, bir emniyet pimi veya otomatik bir yönlendirici pim ile önlenir.
Hidrolik Bölüm H  
H pompa çarkı, aşınmaya çok dayanıklı dökümden yapılmış açık veya çok kanallı bir çarktır.
Hidrolik Bölüm L  
L pompa çarkı, kılavuz kanalları bulunan santrifüj içinde çok kanallı bir çarktır. Yönlendirici kanat bölümü, pompanın dışında dönen suyu dışarıya ve yukarıya doğru yönlendirir. L pompaları, kanalizasyon arıtma tesislerinde, fırtına suyu pompalamada, sulamada ve drenajda kullanılır.
Hidrolik Bölüm M  
M pompalarda etkili bir öğütücü aksam bulunur. Özellikle basınçlı kanalizasyon sistemleri için tasarlanmıştır. Vorteks çarkın girişinde kesici bir bıçak bulunur. Tüm katı maddeler küçültülerek en fazla 5 × 15 mm büyüklüğünde partiküller haline getirilir. Sonuç olarak ortaya ince bir sulu çamur çıkar ve bu da çapı 32 mm kadar dar olan borularda bile sorunsuz pompalama sağlar.
Hidrolik Bölüm N  
Yüksek verimlilikli ve çok amaçlı kullanım için yarı açık, kendi kendini temizleyen çark.
Hidrolik Bölüm PL  
Temiz veya katı madde taşımayan sıvılar için: Çark, vibrasyonun minimum, salmastralar ile rulmanların ömrünün maksimum olması için dinamik olarak dengelenmiştir. Yeni, hidrodinamik, konik tasarımı, daha verimli pompalama sağlar. Ayrıca, çarkların geri yatık kanatları (düşük tıkanma performansı için), pompaların belirtilen kapasiteye ulaşması için özel olarak işlemden geçirilir.
Hidrolik Bölüm PP  
Mükemmel kendi kendini temizleme özellikleri sergileyen, hidrolik açıdan optimize edilmiş üç kanatlı çark. Düşük basma yüksekliklerinde yüksek debi akışı için yüksek verimli tasarım.
Hidrolik Bölüm S  
Temiz ile çok kirli arası sıvıların karıştırılması / çökelmenin önlenmesi için çeşitli çaplarda karıştırıcılar.