Ozon Oksidasyonu

Çevreyle dost ve güçlü bir oksidan olan ozon, suyun kirleticiler içerdiği tüm durumlarda uygundur. Zararlı yan ürünler veya önemli ölçüde kalıntı oluşturmadan, istenmeyen maddelerin giderilmesinde kullanılır. Ozon, suyun kirleticiler içerdiği hemen hemen tüm durumlarda uygundur. Kimyasal maddelere dayanan teknolojilerin aksine (klorlama da dahil), zararlı yan ürünler veya önemli ölçüde kalıntı oluşturmadan, istenmeyen maddeleri giderir. Ayrıca daha az enerji tüketimi, daha düşük işletme maliyetleri ve düşük oksijen tüketimi ile çalışır.

Standardize ozon jeneratörleri ve özel geliştirilen çözümlerden oluşan kapsamlı bir bileşim sunarak, içme suyu, proses suyu, soğutma suyu, endüstriyel ve evsel atık su ve ağartma proseslerinden ve diğer endüstriyel uygulamalardan gelen sular için arıtma çözümleri sağlayabiliyoruz.

 

Small Ozone Systems.pdf

Ozone Wastewater Treatment.pdf

Ozone Oxidation in Drinking Water Applications.pdf

Daha fazla bilgi için: www.xylem.com/wedeco