Atıksu Arıtıma

Çevremizi iyi yönde değiştirmek, adım adım ilerleyen bir yaklaşımdır. İleriye doğru en hızlı yol almanın yollarından biri, atık suyu, doğaya geri verilebilecek güvenli suya dönüştürmektir. Su görevini yapınca, kirleticilerin parçalanması ve giderilmesi için arıtma tesisine getirilir.

Suyun çevriminde birçok adım bulunur ve firmamızın atık su işlevleri konusundaki deneyimi ile birinci sınıf ürünlerinin bileşimi mükemmeldir. 

Atık su arıtımında standardı belirleyen işlevler

Bir arıtma tesisi, bir işlevin, belirli bir ürünün arıtım sürecinin belirli  her bir aşamasında yerine getirmesi gereken belirli ve çok gerekli bir görev olduğu durumda birbirleriyle ilişkili eşitli işlevlerin toplamıdır. Uzmanlığımız, bir arıtma tesisinin çalışma verimliliğini mümkün olan en etkin şekilde maksimuma çıkarmak için işlevleri bir araya getirmemizi sağlıyor.

Pompalama
Her tür atık su ve çamurun idaresi bu konuya dahildir.  Ayrıca çeşitli kapasiteler ve katı maddeler ile bunların kombinasyonları aynı zamanda da sarsılmaz performansı enerji verimliliği ile dengeleme konuları da bulunur.

Karıştırma
Mikser konfigürasyonu aslında ürünün kendisinden daha kritiktir. Mikserin konumlandırmasında ve sıvı dinamiğinde uzmanlık, verimliliği maksimuma çıkarmada tanımlayıcı faktördür.

Havalandırma
Tipik bir arıtma tesisinde enerji maliyetlerinin yarısından fazlasını havalandırma sistemleri oluşturur. Havalandırma sürecinde gereken doğru oksijen miktarının dengelenmesinin ve ayrıca oksidasyon çukurlarında karıştırma ve havalandırma arasındaki etkileşimin çok karmaşık olduğunu anlıyoruz.

Çökeltme
Etkin bir çökeltme işlevi, akıntı yönünde atık su arıtma ekipmanlarının daha düşük yüklemeden dolayı daha etkin çalışmasına olanak sağlamak amacıyla ve aynı zamanda çamur işleme ekipmanlarının verimini arttırıp çamur işleme maliyetini düşürerek katı madde giderimi verimliliğini artırır.

Filtrasyon
Mümkün olan en uzun filtrasyon döngülerinde maksimum filtrasyon verimliliğine ulaşmak için düzenlenmiş eksiksiz bir işletim filtre sistemi, nitrat ve/veya fosfor ve organik bileşikler gibi asılı katıların ve nutrientlerin giderilmesi açısından temeldir.

Dezenfeksiyon
UV ışığıyla, atık su, en düşük maliyet ile dezenfekte edilir. UV ışığı, belirli bir dalga boyunda ışık yayan özel lambalar kullanılarak üretilir ve kirli atık su ile doğrudan temas ettiği zaman hiçbir yan ürün üretmeden mikroorganizmaları güvenle inaktive eder.

Oksidasyon
Ozon gazı, atık sudan zararlı mikro-kirleticileri ve kötü kokuları indirgeme ve gidermede kullanılır. Tüm süreç verimli, doğayla dost ve güvenlidir. Arıtılan su ya yeniden kullanılabilir ya da tahliye edilebilir.